Pro Krůčky od Dorotky

20.06.2014 00:00

A kdože jsou to Krůčky?
Krůčky jsou zájmovým kroužkem pro handicapované děti. Vedený maminkami, které se statečně perou s osudem svých dětí. Navzdory všemu otevírají náruč ostatním dětem a malými krůčky se sunou za svým snem. Krůčky jsou otevřeny dětem různého pohlaví, vyznání a handicapu. 1 x týdně se schází v DDM za pomoci canisterapi, muzikoterapie a hippoterapie kouzli dětem na tváři úsměvy.

Výtěžek z akce bude použit na nákup speciálních pomůcek pro děti. Velkým snem je vybudování světelné komory.

Celá akce má dvě části:

16.00 - pro děti - dětská diskotéka

vystoupí: Ts Prestige, Dancers of Rainbow, Peppe kouzelník, mažoretky MC Sovička 

19.00 - rocková část

vystoupí: Top Secret, We and Angel, Dialog, Doorface, Maniac, Paka v saku, Daily project, WWS

vstupné je 70 kč

děti do 15 ti let v doprovodu rodičů nebo dospělé osoby zdarma

 

Info: https://www.facebook.com/events/301177973377353/