Víteček

 
Vývoj Vítečka je oproti ostatním dětem opožděný a do budoucna se bude projevovat určitý stupeň mentální retardace. Vítečka také hodně trápí snížená imunita a respirační onemocnění. Vlivem celkové svalové hypotonie se ho nemoci drží mnohem déle, neboť mnohem hůř vykašlává. Hypotonie také výrazně komplikuje psychomotorický vývoj. Proti tomu bojujeme hlavně cvičením podle Vojtovy metody a Bobatha. Když je Vítek zdravý, chodíme i na kurzy plavání. Péče o Vítka je náročná zejména v oblasti zajištění všech terapií a rehabilitací. Pravidelně dojíždíme na fyzioterapii a ergoterapii. Každý den také několikrát cvičíme doma, provádíme orofaciální stimulaci, která Vítkovi pomáhá již od porodnice. Nejprve s rozvojem sání, posléze i s příjmem jídla a pití a do budoucna i mluvením. Pro rozvoj komunikace s Vítkem také od jeho 3 měsíců znakujeme. Snažíme se mu vlastními silami provádět různé terapie jako je muzikoterapie nebo multisenzorická stimulace volně inspirována terapií Snoezelen. K rozvoji jemné motoriky Vítečkovi vyrábíme po nocích spoustu pomůcek a hraček. Od nového roku nás také čekají pravidelné návštěvy u klinického logopeda, klinického psychologa a doufejme, že začneme s hipoterapií. 
Více informací na stránkách Vítečka zde.