Speciální ZŠ, Speciální MŠ a Praktická škola, Děčín

 
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace - to je oficiální název naší školy. Jedná se o tradiční školu, která vznikla v září 2008 sloučením obou děčínských speciálních škol. Naším zřizovatelem je Ústecký kraj.
 
Na čtyřech pracovištích, U Zámečku 352, Teplická 65, 17.listopadu 445 a v děčínské nemocnici, vzděláváme žáky v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a děti vyžadující zvláštní péči.
 
V budově na ulici 17. listopadu máme čtyři smíšené třídy, kde základy vzdělání získávají žáci se středním a středně těžkým mentálním postižením, dále žáci s kombinovanými vadami a autismem. V přízemí této budovy sídlí také Speciálně pedagogické centrum a dvě oddělení školní družiny.
 
Ve škole na Teplické ulici jsou ve čtyřech třídách vyučováni žáci 8.- 9. ročníku ZŠ Praktické a využíváme zde odborné učebny audiovizuální techniky, PC, výtvarnou dílnu, školní dílnu, cvičnou kuchyň a tělocvičnu.
 
V srpnu 2010 došlo k předání nové hlavní budovy školy U Zámečku 352. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, která započala v červenci 2009, trvala jeden rok a zahrnovala opravu tří objektů a dále přístavbu nových šaten. Od 1. 9.2010 zde budou vzděláváni žáci 1. až 7. ročníku ZŠ Praktické v pěti třídách.
 
 
https://www.specdcbynov.cz/index.php?type=Post&id=6&ref=blog&ids=13Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace - to je oficiální název naší školy. Jedná se o tradiční školu, která vznikla v září 2008 sloučením obou děčínských speciálních škol. Naším zřizovatelem je Ústecký kraj.
 
Na čtyřech pracovištích, U Zámečku 352, Teplická 65, 17.listopadu 445 a v děčínské nemocnici, vzděláváme žáky v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a děti vyžadující zvláštní péči.
 
V budově na ulici 17. listopadu máme čtyři smíšené třídy, kde základy vzdělání získávají žáci se středním a středně těžkým mentálním postižením, dále žáci s kombinovanými vadami a autismem. V přízemí této budovy sídlí také Speciálně pedagogické centrum a dvě oddělení školní družiny.
 
Ve škole na Teplické ulici jsou ve čtyřech třídách vyučováni žáci 8.- 9. ročníku ZŠ Praktické a využíváme zde odborné učebny audiovizuální techniky, PC, výtvarnou dílnu, školní dílnu, cvičnou kuchyň a tělocvičnu.
 
V srpnu 2010 došlo k předání nové hlavní budovy školy U Zámečku 352. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, která započala v červenci 2009, trvala jeden rok a zahrnovala opravu tří objektů a dále přístavbu nových šaten. Od 1. 9.2010 zde budou vzděláváni žáci 1. až 7. ročníku ZŠ Praktické v pěti třídách.
 
 
https://www.specdcbynov.cz/index.php?type=Post&id=6&ref=blog&ids=13Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace - to je oficiální název naší školy. Jedná se o tradiční školu, která vznikla v září 2008 sloučením obou děčínských speciálních škol. Naším zřizovatelem je Ústecký kraj.
 
Na čtyřech pracovištích, U Zámečku 352, Teplická 65, 17.listopadu 445 a v děčínské nemocnici, vzděláváme žáky v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a děti vyžadující zvláštní péči.
 
V budově na ulici 17. listopadu máme čtyři smíšené třídy, kde základy vzdělání získávají žáci se středním a středně těžkým mentálním postižením, dále žáci s kombinovanými vadami a autismem. V přízemí této budovy sídlí také Speciálně pedagogické centrum a dvě oddělení školní družiny.
 
Ve škole na Teplické ulici jsou ve čtyřech třídách vyučováni žáci 8.- 9. ročníku ZŠ Praktické a využíváme zde odborné učebny audiovizuální techniky, PC, výtvarnou dílnu, školní dílnu, cvičnou kuchyň a tělocvičnu.
 
V srpnu 2010 došlo k předání nové hlavní budovy školy U Zámečku 352. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, která započala v červenci 2009, trvala jeden rok a zahrnovala opravu tří objektů a dále přístavbu nových šaten. Od 1. 9.2010 zde budou vzděláváni žáci 1. až 7. ročníku ZŠ Praktické v pěti třídách.
 
 
https://www.specdcbynov.cz/index.php?type=Post&id=6&ref=blog&ids=13Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace - to je oficiální název naší školy. Jedná se o tradiční školu, která vznikla v září 2008 sloučením obou děčínských speciálních škol. Naším zřizovatelem je Ústecký kraj.
 
Na čtyřech pracovištích, U Zámečku 352, Teplická 65, 17.listopadu 445 a v děčínské nemocnici, vzděláváme žáky v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a děti vyžadující zvláštní péči.
 
V budově na ulici 17. listopadu máme čtyři smíšené třídy, kde základy vzdělání získávají žáci se středním a středně těžkým mentálním postižením, dále žáci s kombinovanými vadami a autismem. V přízemí této budovy sídlí také Speciálně pedagogické centrum a dvě oddělení školní družiny.
 
Ve škole na Teplické ulici jsou ve čtyřech třídách vyučováni žáci 8.- 9. ročníku ZŠ Praktické a využíváme zde odborné učebny audiovizuální techniky, PC, výtvarnou dílnu, školní dílnu, cvičnou kuchyň a tělocvičnu.
 
V srpnu 2010 došlo k předání nové hlavní budovy školy U Zámečku 352. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, která započala v červenci 2009, trvala jeden rok a zahrnovala opravu tří objektů a dále přístavbu nových šaten. Od 1. 9.2010 zde budou vzděláváni žáci 1. až 7. ročníku ZŠ Praktické v pěti třídách.
 
 
https://www.specdcbynov.cz/index.php?type=Post&id=6&ref=blog&ids=13

Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace - to je oficiální název naší školy. Jedná se o tradiční školu, která vznikla v září 2008 sloučením obou děčínských speciálních škol. Naším zřizovatelem je Ústecký kraj.

Na čtyřech pracovištích, U Zámečku 352, Teplická 65, 17.listopadu 445 a v děčínské nemocnici, vzděláváme žáky v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a děti vyžadující zvláštní péči.

V budově na ulici 17. listopadu máme čtyři smíšené třídy, kde základy vzdělání získávají žáci se středním a středně těžkým mentálním postižením, dále žáci s kombinovanými vadami a autismem. V přízemí této budovy sídlí také Speciálně pedagogické centrum a dvě oddělení školní družiny.

Ve škole na Teplické ulici jsou ve čtyřech třídách vyučováni žáci 8.- 9. ročníku ZŠ Praktické a využíváme zde odborné učebny audiovizuální techniky, PC, výtvarnou dílnu, školní dílnu, cvičnou kuchyň a tělocvičnu.

V srpnu 2010 došlo k předání nové hlavní budovy školy U Zámečku 352. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, která započala v červenci 2009, trvala jeden rok a zahrnovala opravu tří objektů a dále přístavbu nových šaten. Od 1. 9.2010 zde budou vzděláváni žáci 1. až 7. ročníku ZŠ Praktické v pěti třídách. Webové stránky školy zde