Mareček J.

Mareček je rozený předčasně v 31. týdnu a na svět přišel s mnoha zdrvotními neduhy,které ho do dnešních dnů doprovází.Lékaři mu diagnostikovali DMO,autismus,syndrom sebepoškozování a díky tomuto,i mnoha dalším zdravotním problémům,je tedy nechodící,tudíž na invalidním vozíku.
Přes všechna úskalí,která mu život od počátku do cesty přinesl,se nejen on,ale i rodiče snaží jeho život ulehčit,zpestřit,tak aby měl aspoň nějakou šanci zařadit se do společenského života s ostatními dětmi.
Neustále prochází rehabilitačním cvičením,které ne vždy je mu po chuti,ale důležité je mít trpělivost,vysvětlovaní procedur formou různých her atd.
My jako rodiče,jsme se naučili žít s různým omezením,jsme dospělí a mnohé zvládáme s klidem,úsměvem i nadhledem a bereme to jako fakt,který nám byl dán.
Krásný život není jen o tom být bohatý,umí být i plný úsměvů v postižení kohokoli v rodině,jen musíme chtít.

Jeho mladší bratr Vladimír,který je v naprosté pohodě,je mu sám rovněž oporou a také se mu snaží pomáhat,např.tím,že s ním cvičí,vodí jej při chůzi ( drží jej za ruku a povzbuzuje ) ,staví společně různé stvebnice atd.Ve svých 4 letech už pro svého sourozence dělá mximum možného a to je na tom to krásné.