Lilli Anna S.

Lilli Anna S. je narozena v březnu 2016. Má výrazné viditelné postižení motorické i psychické na podkladě genetické mutace, velmi vzácný syndrom. Její stav nyní vyžaduje např. speciální výživu, inhalace, návštěvy rehabilitace /Děčín/, ergoterapie /Ústí/, logopedie /Liberec/a mnoha lékařů /hlavně Motol/.

Lilli nemluví, umí sedět po pasivním nastavení do sedu, hraje si na úrovni miminka cca v pěti měsících. Má nápadný vzhled, velké oči, malinké jemné tělíčko...,tzn. stigmata. Je dosti uplakaná vázaná na matku.